Подкрепете дейността ни

Бъдете част от промяната

BGN

IBAN: BG53STSA93000027669162

BIC: STSABGSF

Банка ДСК ЕАД

Получател: Сдружение “ДЕМОКРАЦИЯ и ЗАКОННОСТ”

ПОДКРЕПЕТЕ ДЕЙНОСТТА НИ

Ние от сдружение с нестопанска цел “Демокрация и законност” работим за разкриване на корупционни практики във високите етажи на властта и правоохранителната система – Народно събрание, правителство, МВР и прокуратура.

До момента сдружението покрива разходите си изцяло от членски внос. Дейността се извършва благодарение на доброволен труд от членове и съмишленици.

ЗА ДА ПОСТИГНЕ ЦЕЛИТЕ СИ, СДРУЖЕНИЕТО ИМА НУЖДА ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ.

Основна цел и съответно основен разход е създаването на Регистър на случаите на корупция и корупционни схеми. Към настоящия момент сме започнали изграждането му, но до крайния резултат предстои много работа. Не по-малко важни са и съвсем елементарните на пръв поглед, но изключително важни за съществуването и нормалната работа на Сдружението разходи като наем на офис, консумативи (ток, вода, отопление, комуникации …), транспортни разходи и др. Имаме планове и за създаване на координационни центрове във всеки областен град, а това в недалечно бъдеще означава всички горепосочени разходи, умножени по 28.

Всички средства, изразходвани за целите на Сдружението, ще бъдат представени в отчет за дейността и постигнатите резултати, не само защото така се изисква от закона, а и защото това е принципна позиция на учредителите и членовете на СНЦ „Демокрация и законност“.