Изборен протокол

След края на изборния ден, когато получите протоколите си, снимайте само обобщената част, прикачете снимката както е указано по-долу, попълнете детайлите за МИР и секция, и я изпратете.