Ние, членовете на Сдружение „ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ“, настоятелно искаме оставката на членовете на Централната избирателна комисия.

Призоваваме българските граждани да искат оставката на членовете на Централната избирателна комисия.

От проведените през април 2023 г. избори до днешните избори за общински съветници и за кметове, ЦИК допусна редица грешки в управлението на изборния процес, но постановеното Решение № 2819-МИ от 27.10.2023 г. за гласуване във всички избирателни секции само с хартиени бюлетини, е непростимо нарушение на Изборния кодекс.

Решение № 2819-МИ от 27.10.2023 г., което фактически премахна машинния вот, пряко засегна гарантираното на българските граждани право на избор, и по-точно правото им свободно да изберат начина на гласуване. Съгласно разпоредбата на чл.206, ал.1 от Изборния кодекс „В избирателната секция избирателят може по свой избор да гласува с хартиена бюлетина или с бюлетина за машинно гласуване, освен в случаите на чл.212, ал.5 и чл.269“. Оттук и нарушаването на прокламирания в чл.3 от Изборния кодекс принцип за свободно изразяване волята на избирателите.

Централната избирателна комисия основа своето Решение № 2819-МИ от 27.10.2023 г. на чл.213а ИК, но без да съобрази, че в законоустановения срок отговорните лица и експертите в Министерството на електронното управление са публикували своето категорично решение, че машините  могат да бъдат използвани на предстоящите избори.

При постановяването на Решение № 2819-МИ от 27.10.2023 г., Централната избирателна комисия не отчете възможните последици, като например недостатъчен брой кабини и прегради за гласуване с хартиени бюлетини.

Централната избирателна комисия си позволи разпространяването на невярна информация, че:

  1. Решението за удостоверяване на машините е подписано само от отговорния зам.-министър на електронното управление, въпреки, че същото е подписано и от и.д. председател на Българския институт по метрология и от председателя на УС на Българския институт за стандартизация. Решение, което е издадено на база на доклад, който от своя страна е подписан от ръководителите на четирите екипа за оценка на съответствието на машините с Изборния кодекс (единият от тях е председател на контролния съвет на Българския институт по стандартизация, вторият е главният секретар на Българския институт по метрология, а другите двама са отговорни експерти в Министерството на електронното управление).
  2. Машините са напуснали складовете по заповед от ЦИК. Видно обаче от поставеното в сайта на МВР съобщение, на 26.10. 2023 г. ЦИК е изпратила две писма – до министъра на вътрешните работи и до директора на главна дирекция “Жандармерия”, с които разрешава разпределението на машините по рамките за товарене и експедиране.

 ОСТАВКА !