Парламентарни избори - 14 ноември 2021

Наблюдавайте изборния процес

Страницата е в помощ на наблюдателите и подготовката им за участие в наблюдението на изборите

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАБЛЮДАТЕЛИ

Как да сканирате и изпратите изборния протокол с телефона си