12 Юни, 2023

Гешев падна!

 
И няма съмнение, че Президента Радев скоро ще потвърди това с указ. Едни от нас са удовлетворени от дългоочакваното отстраняване на лицето, за което изначално беше известно, че не притежава необходимите високи професионални знания и нравствени качества за длъжността Главен прокурор. Други са просто безразлични към случилото се вчера. Има разбира се и такива граждани, които тръпнат в страх. Страх от разкриването на уличаващи ги в престъпления данни и факти, което наскоро Гешев обеща да стори.
 
Можем да очакваме привличането на бившия към наказателна отговорност. Включително от днес, срещу него се трупа лавина от съобщения, съдържащи достатъчно данни за извършването на различни престъпления. Досега разбира се, без необходимото внимание от компетентните органи и без последствия. Например пoдcлушвaниятa – рaзглaceнитe личнo oт глaвния прoкурoр вeщecтвeни дoкaзaтeлcтвa oт cпeциaлни рaзузнaвaтeлни cрeдcтвa, в кoитo ce чу глac, близък дo глaca нa прeзидeнтa. Изключитeлнo грубo нaрушeниe нa Зaкoнa зa cпeциaлнитe рaзузнaвaтeлни cрeдcтвa, представляващо прecтъплeниe. Тук ще споменем и престъпното бездействие на прокурори по случая „Осемте джуджета“; и престъпното бездействие на прокурори и полицаи, съчетано с укриване на улики, по случая с битите от полицията младежи под колоните на Министерския съвет. Все контролирани от главния прокурор случаи.
 
Каква прокуратура ни оставя Гешев?
– Прокуратура, в която работят недостатъчно на брой професионално компетентни прокурори;
– В която се работи мудно;
– В която някои прокурори работят в разрез със закона, било по нечие нареждане или само за лично облагодетелстване.
 
Много точна в тази връзка е оценката на Иванка Иванова – юрист, доктор по социология: „Смразяващият“ ефект от злоупотребата с власт на висшите управленски нива се изразява на първо място в бездействието на прокуратурата – прокурорите отказват да образуват производства, макар да са налице законните основания за това; водят производствата произволно и избирателно – по отношение на едни, но не и по отношение на други извършители; в хода на разследванията произволно придават значение на едни факти, а пренебрегват други; разследванията страдат от бавност, а в някои случаи целенасочено биват забавяни до изтичане на законоустановената давност за наказателно преследване. Главният прокурор подкрепя бавността или селективността в действията на прокурорите от по-ниските по степен прокуратури както с разпореждания по отделни производства, така и като не упражнява правомощията си до предлага прокурори за дисциплинарни наказания, когато те не изпълняват указанията на съда“ (Бюлетин „Адвокатски преглед“, бр.7/2022 г.). Въведеният от Гешев авторитарен стил на управление и атмосфера на страх, парализираше нормалната работа на кадърните и съвестни прокурори.