Анализът се основава на отворените данни, публикувани от ЦИК.

 1. Сравнение на данните от устройствата за машинно гласуване и резултатите от преброяването на отпечатаните от тях бюлетини, записани в протоколите на СИК.

1.1. Сравнение на броя гласове

1.1.1. Разлики в броя гласове по партии и коалиции – файл votes-diffByParty.ods

            Открити бяха общо 4375 разлики между данните свалени от запаметяващото устройство на машините и протоколите на СИК. Пълният списък можете да намерите публикуван на нашата Интернет страница.

            Ето няколко от най-значимите случаи:

Секция 244606029 – СОФИЯ 24 МИР, 42-то ОУ, ул.”Генерал Липранди” No 5

Съгласно протокола на СИК, броя гласове за „КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ са както следва:

 • Хартиени (х): 11
 • Машинни (м): 0
 • Общо (о): 11

В същото време, данните от машината за подадените гласове са:

 • КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 84

На страница 5 от сканирания протокол се виждат записаните резултати. На страница 10 са описани 11 преференции от хартиените бюлетини, което отговаря на записаните 11 гласа. Но в същото време на страница 14 са отбелязани 11 преференции от машинно гласуване, от което според протокола няма нито един глас! При това положение протоколът няма как да е верен, но въпреки това е приет от РИК.

В тази секция има още една разлика – гласовете за “ГЕРБ-СДС” в протокола са с един по-малко от записаните в машината.

Секция 030601065 – ВАРНА, ОУ “Константин Арабаджиев”, ул.”Ангел Кънчев”№1

Съгласно данните от протокола на СИК, броя гласове за “КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ” са както следва:

 • Хартиени (х): 89
 • Машинни (м): 4
 • Общо (о): 93

В същото време, данните от машината за подадените гласове са:

 • КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 42

Сканираният протокол показва множество поправки, включително на тези гласове:

Очевидно поправката е правена след първоначалното завършване на протокола, вероятно при подаването му в РИК. Данните в протокола за броя преференции от машинното гласуване отговарят на коригирания брой (4), което навежда на мисълта че са използвани като база за направената промяна. Но данните от машината показват разнообразие от подадени преференции:

Това показва, че най-вероятно преференциите от машинните бюлетини не са отчетени или записани правилно и това е довело до разминаване с броя гласове и последвалата корекция за да бъдат напаснати е изкривила резултатите от гласуването.

В същата секция има разминаване и в гласовете на “Левицата!” и “Български съюз за директна демокрация” – с 2 и 1 съответно.

Секция 254612028 – СОФИЯ 25 МИР, 3 СОУ “проф.Марин Дринов”, ул. “Хайдут Сидер” № 12

Съгласно данните от протокола на СИК, броя гласове за “ВЪЗРАЖДАНЕ” са както следва:

 • Хартиени (х): 12
 • Машинни (м): 3
 • Общо (о): 15

В същото време, данните от машината за подадените гласове са:

 • ВЪЗРАЖДАНЕ 38

Сканираният протокол показва множество корекции в сумите. В частта на преференциите от машинно гласуване са задраскани 24 гласа:

Данните от машината показват друго:

Отново можем да предположим, че разликата в отчетените гласове се дължи на неправилно преброяване или записване на преференциите от машинното гласуване.

 

В тази секция има още една разлика – гласовете за “ГЕРБ-СДС” в протокола са с един по-малко от записаните в машината.

 

Секция 321180670 – Турция, обл. Сакария, общ. Сердиван, Училище „Хаджъ Емине Оба“, кв. Бешкьопрю, ул. 3091 № 1, Сердиван, Сакария

 

Съгласно данните от протокола на СИК, броя гласове за “Движение за права и свободи – ДПС” са както следва:

 • Хартиени (х): 0
 • Машинни (м): 518
 • Общо (о): 518

В същото време, данните от машината за подадените гласове са:

 • Движение за права и свободи – ДПС 548

В тази секция има разминаване и в резултатите на “ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД” и “КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ”

 

Секция 062000006 – ВРАЦА, СУ “Христо Ботев” ул. “Хан Аспарух” № 5

 

Съгласно данните от протокола на СИК, броя гласове за “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” са както следва:

 • Хартиени (х): 34
 • Машинни (м): 5
 • Общо (о): 39

В същото време, данните от машината за подадените гласове са:

 • БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 34

Сканираният протокол показва редица поправки, включително в таблиците с преференции.

Ето как изглеждат те за хартиените бюлетини:

и за машинното гласуване:

 

Съдейки по съвпадението на числата и данните от машината:

можем да предположим, че при корекцията данните са неправилно разменени, което води до разминаването в броя гласове от машинния вот. Освен това, при корекцията преференциите от машинното гласуване не са пренесени и са загубени, което изкривява волята на гласоподавателите за пренареждане на кандидатите.

В тази секция няма други разлики между резултатите от машинното гласуване в протокола и паметта на машината.

Секция 254621027 – СОФИЯ 25 МИР, с.Световрачене, 177 СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”- ул. Софийска № 23

Съгласно данните от протокола на СИК, броя гласове за “БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД” са както следва:

 • Хартиени (х): 0
 • Машинни (м): 19
 • Общо (о): 19

В същото време, данните от машината за подадените гласове са:

 • БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД 0

Общият брой гласове е вписан и не е коригиран в последствие. Преференциите обаче са дописани в последствие:

Това навежда на мисълта, че поправката е направена за да се нагоди протокола към вече вписаните гласове от машинно гласуване, които обаче не се потвърждават от запаметяващото ѝ устройство.

 

В тази секция няма други разлики между резултатите от машинното гласуване в протокола и паметта на машината.

 

Секция 254613043 – СОФИЯ 25 МИР, 15 СОУ “Адам Мицкевич”, ул. Йордан Х. Джинот №68, жк. Надежда II

 

Съгласно данните от протокола на СИК, броя гласове за “ВЪН от ЕС и НАТО” са както следва:

 • Хартиени (х): 2
 • Машинни (м): 19
 • Общо (о): 21

 

В същото време, данните от машината за подадените гласове са:

 • ВЪН от ЕС и НАТО 0

 

Тук отново преференциите са дописани в последствие за да отговарят на броя гласове:

Такива преференции няма записани в данните за машинното гласуване.

 

В същата секция има разлика с по един глас и в резултатите на “БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ” и “ПП Глас Народен”.

 

Секция 181600020 – РАЗГРАД, с.Мъдрево, ул.”Хан Кубрат “№77 – Детска градина

 

Съгласно данните от протокола на СИК, броя гласове за “ЛЕВИЦАТА!” са както следва:

 • Хартиени (х): 2
 • Машинни (м): 17
 • Общо (о): 19

 

В същото време, данните от машината за подадените гласове са:

 • ЛЕВИЦАТА! 0

 

Отново имаме дописване на преференции за получаване на вписаните гласове:

 

В същата секция има разлика и в гласовете за “КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ” с точно същия брой – 17, което вероятно показва че тези гласове са били дадени за тях.

 

1.1.2. Брой на разликите в броя гласове по секции – файл votes-diffNumBySection.ods

 

Открити бяха разлики между данните свалени от запаметяващото устройство на машините и протоколите на СИК в общо 2305 секции. Пълният списък можете да намерите публикуван на нашата Интернет страница.

 

С най-много разлики в данните от протокола и машината за гласуване са следните секции:

 

Секция

Място

Адрес

Брой разлики

234615042

гр.София

жк Младост 1А до блок 525 – 145 СОУ

11

162205065

гр.Пловдив

ОУ Димитър Талев ул.Кузман Шапкарев №1

10

162204056

гр.Пловдив

СУ Христо Г. Данов ул.Ален мак №1

8

 

1.2. Сравнение на броя преференции – файл preferences-diffFull.ods

 

Открити бяха 24479 разлики между броя преференции записани в протокола на СИК и данните от машините за гласуване. Пълният списък можете да намерите публикуван на нашата Интернет страница.

 

1.2.1. Разлики в броя преференции по кандидати – файл preferences-diffNumByCandidate.ods

 

Пълният списък можете да намерите публикуван на нашата Интеренет страница.

 

С най-много разлики в данните от протокола и машината за гласуване са следните кандидати:

Район

Партия/Коалиция/Инициативен комитет

Кандидат

Брой разлики

23. СОФИЯ 23 МИР

12

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

0

Без преференция

224

24. СОФИЯ 24 МИР

12

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

0

Без преференция

180

25. СОФИЯ 25 МИР

12

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

0

Без преференция

148

24. СОФИЯ 24 МИР

2

ГЕРБ-СДС

0

Без преференция

142

16. ПЛОВДИВ град

12

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

0

Без преференция

134

23. СОФИЯ 23 МИР

2

ГЕРБ-СДС

0

Без преференция

132

25. СОФИЯ 25 МИР

2

ГЕРБ-СДС

0

Без преференция

120

24. СОФИЯ 24 МИР

3

ВЪЗРАЖДАНЕ

0

Без преференция

119

03. ВАРНА

2

ГЕРБ-СДС

0

Без преференция

108

25. СОФИЯ 25 МИР

3

ВЪЗРАЖДАНЕ

0

Без преференция

104

03. ВАРНА

12

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

0

Без преференция

102

23. СОФИЯ 23 МИР

12

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

101

Кирил Петков Петков

100

23. СОФИЯ 23 МИР

3

ВЪЗРАЖДАНЕ

0

Без преференция

98

09. КЪРДЖАЛИ

13

Движение за права и свободи – ДПС

0

Без преференция

95

24. СОФИЯ 24 МИР

12

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

101

Христо Любомиров Иванов

91

25. СОФИЯ 25 МИР

12

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

101

Христо Христов Петров

89

24. СОФИЯ 24 МИР

1

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

0

Без преференция

87

02. БУРГАС

12

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

0

Без преференция

86

16. ПЛОВДИВ град

3

ВЪЗРАЖДАНЕ

0

Без преференция

85

25. СОФИЯ 25 МИР

2

ГЕРБ-СДС

101

Бойко Методиев Борисов

84

16. ПЛОВДИВ град

2

ГЕРБ-СДС

0

Без преференция

84

 

1.2.2. Брой на разликите в броя преференции по секции – файл preferences-diffNumBySection.ods

 

Пълният списък можете да намерите публикуван на нашата Интеренет страница.

 

С най-много разлики в данните от протокола и машината за гласуване са следните секции:

 

Секция

Място

Адрес

Брой разлики

192700146

гр.Русе

ул.  Студентска  №2, СУ  Възраждане

78

234610060

гр.София

126 ОУ  П.Ю.ТОДОРОВ ,  БУЛ.  БЪЛГАРИЯ  № 43

64

244607048

гр.София

109 СОУ, ул.  Слатинска  № 24

63

244614055

гр.София

163 ОУ  Черноризец Храбър  жк Дружба  2, ул.  Обиколна №36 

61

244607043

гр.София

ПГ по транспорт  Макгахан  , ул.  Кадемлия  № 15

58

244607084

гр.София

109 СОУ, ул.  Слатинска  № 24А

51

244606029

гр.София

42-то ОУ,ул. Генерал Липранди  No 5

51